AÑOCONCEDEACT. SUBVENCIONADA​IMPORTE
2019Institut Valencià de Cultura​II Premios del Audiovisual Valenciano​70.000 €​
2020Institut Valencià de Cultura​III Premios del Audiovisual Valenciano​80.000 €​
2021Institut Valencià de Cultura​IV Premios del Audiovisual Valenciano​90.000 €​
Generaltat Valenciana | Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Fer Cultura