VOLS SER MEMBRE DE L'ACADÈMIA VALENCIANA DE L'AUDIOVISUAL?

L’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, segons s’especifica en els seus ESTATUTS, està formada per persones físiques, professionals de les diferents especialitats que conformen la indústria audiovisual, detallades en el REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.

Per a totes aquelles persones que la seua activitat habitual relacionada amb la indústria audiovisual no estiga contemplada en cap de les especialitats especificades en el Reglament de Règim Intern, existeix la figura del Col·laborador/a Associat/a, l’especificitat del qual ve recollida en els articles 12 i 13 del Reglament de règim intern.

A més, en l’AVAV hem incorporat la figura de SOCI/A JÚNIOR, que obri les portes de la nostra associació a estudiants i joves amb menys de 3 anys d’experiència en la indústria audiovisual.

Condicions d'inscripció

Socis Numeraris / Sòcies Numeràries

QUINS REQUISITS ES NECESSITEN PER A SER SOCI NUMERARI?

Tindre una trajectòria professional consolidada en una de les especialitats de la indústria audiovisual, amb una antiguitat mínima de 3 anys, justificada mitjançant un currículum.

QUÉ MÉS S'HA D'APORTAR?

Una foto, un breu currículum i un IBAN.

Quotes establides per a Socis/es Numeraris/es

Quota d’ingrés: 50€

Quota trimestral: 25€

S'HA D'EMPLENAR ALGUNA SOL·LICITUD?

S’ha d’emplenar la SOL·LICITUD DE REGISTRE.

Col·laboradors associats / Col·laboradores associades

QUI POT SER COL·LABORADOR ASSOCIAT?

Aquelles persones que la seua activitat relacionada amb l’audiovisual no estiga compresa en el catàleg d’especialitats establides en el nostre Reglament, que detalla les professions directament vinculades amb la creació, la realització i la producció de la indústria audiovisual, poden pertànyer a l’Acadèmia com a Col·laborador/a Associat/da.

La seua especificitat ve recollida en els articles 12 i 13 del Reglament de règim intern.

QUÉ MÉS S'HA D'APORTAR?

Una foto, un breu currículum i un IBAN.

Quotes establides per a Col·laboradors/es Associats/es

Quota d’ingrés: 25€

Quota trimestral: 12’50€

S'HA D'EMPLENAR ALGUNA SOL·LICITUD?

Per a fer efectiva la seua sol·licitud haurà d’emplenar el FORMULARI DE REGISTRE.

Socis Júnior / Sòcies Júnior

QUI POT SER SOCI JÚNIOR?

Aquelles persones que la seua activitat estiga relacionada amb la producció audiovisual, però que no tinguen encara una trajectòria professional
consolidada en una de les especialitats de la indústria. La categoria Júnior està enfocada especialment a estudiants de disciplines relacionades amb l’audiovisual, i/o joves que estan començant les seues carreres professionals amb menys de tres anys d’experiència laboral en la seua disciplina.
La seua especificitat ve recollida en l’article 15 del Reglament de Règim Intern.

QUÉ MÉS S'HA D'APORTAR?

Una foto, un breu currículum i un IBAN.

Quotes establides per a Socis/es Júnior

Sense quota d’ingrés

Quota trimestral: 10€

S'HA D'EMPLENAR ALGUNA SOL·LICITUD?

Per a fer efectiva la seua sol·licitud haurà d’emplenar el FORMULARI DE REGISTRE.

Una vegada rebuda la documentació, la Junta Directiva revisarà les sol·licituds i li comunicarà la seua admissió, si és procedent.

Si tens dubtes sobre qual és la teua categoria, consulta’ns ACÍ.