You are currently viewing L’IVC ACULL LA PRESENTACIÓ DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE L’AUDIOVISUAL

L’IVC ACULL LA PRESENTACIÓ DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE L’AUDIOVISUAL

L’Institut Valencià de Cultura ha acollit aquest matí en l’edifici Rialto la presentació de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual. En la presentació ha participat el director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, José Luis Moreno.

L’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual naix amb l’objectiu de reunir les persones que professionalment integren els diversos sectors implicats en la creació, la producció i la promoció i exhibició audiovisual en la Comunitat Valenciana.

L’Acadèmia pretén englobar als professionals de les diferents modalitats existents en aquest àmbit com a cinematografia, televisió, audiovisual, documentals, animació, videojocs o mitjans digitals, amb una trajectòria professional acreditada.

Es tracta de crear un nucli de reflexió sobre l’audiovisual valencià per a millorar la recepció social dels productes que genere i incrementar la consideració cap als professionals que el fan possible, constituint-se alhora en un centre d’estudi i anàlisi sobre aquell.

L’Acadèmia pretén reconéixer i donar a conéixer la professionalitat i excel·lència dels seus integrants; cohesionar el sector, promocionant les creacions generades pels seus socis i sòcies; impulsar la innovació i la formació continuada entre els professionals de tot el sector; facilitar informes i proposar iniciatives davant l’Administració Pública.

L’Acadèmia també pretén promoure una política de recursos públics per al foment i la consolidació de l’audiovisual i bastir ponts amb els mitjans de comunicació audiovisuals, gràfics i digitals.

Finalment, l’Acadèmia vol concedir premis anuals als millors treballs del sector; realitzar estudis i treballs científics, artístics i tècnics sobre qüestions relacionades amb les Arts Audiovisuals i elevar el nivell artístic, tècnic o científic dels seus integrants, de manera que les arts audiovisuals aconseguisquen la rellevància social que els correspon.

Per a aconseguir aquests objectius s’ha nomenat una Junta Directiva Provisional formada per José Llopis Osca, compositor, president; Pilar Pérez Solano, directora, vicepresidenta; Rodolf Sirera Turó, guionista, vicepresident; Luis Gosalbez Payá, gestor sectorial, secretari; i Teresa Cebrián Sancho, gestora cultural, tresorera.

Com a vocals de la Junta figuren José Jaime Linares Ibáñez, director de producció; Cristina Abril Galán, productora; Antonio Such García, exhibidor; Nuria Cidoncha Castellote, productora executiva; Gustavo Ferrada Lavall, productor, i Ramón Nafria, animació.

Aquesta Junta Directiva provisional té com a objectiu preparar una Assemblea General amb tots aquells professionals que s’hagen inscrit en l’Acadèmia per a posar-la definitivament en marxa.

https://ivc.gva.es/es/ivc/presentacion-de-la-academia-valenciana-del-audiovisual

Leave a Reply